Μειώθηκε το 2013 η εγκληματικότητα

Τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας της τελευταίας τριετίας σε όλες τις βασικές κατηγορίες αδικημάτων καταγράφηκαν το 2013.

Στη σύγκριση του 2013 με τα έτη 2011 και 2012 παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις στις ανθρωποκτονίες, τις ληστείες, τις κλοπές- διαρρήξεις καθώς και τις κλοπές τροχοφόρων.

Στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, οι ληστείες σημείωσαν μείωση που ξεπερνά το 22% στην επικράτεια και την Αττική.

Ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών–διαρρήξεων, οι οποίες στην επικράτεια καταγράφουν ποσοστό μείωσης, κατά μέσο όρο, που ξεπερνά το 19%, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι περίπου 23%.

Οι κλοπές τροχοφόρων σε επίπεδο επικράτειας κατέγραψαν μείωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 9%, κατά μέσο όρο, και στην Αττική περίπου 12%.

Ανθρωποκτονίες

Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 141 ανθρωποκτονίες , δηλαδή: 43 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (184), μείωση 23,37%, 24 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (165), μείωση 14,55%.

Στην Αττική καταγράφηκαν 54, δηλαδή: 32 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (86), μείωση 37,21%, 12 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (66), μείωση 18,18%

Ληστείες

Σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στην Αττική, όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 2013 καταγράφηκαν οι λιγότερες ληστείες των τελευταίων τριών ετών.

Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.919 ληστείες, δηλαδή: 1.717 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (6.636), μείωση 25,87%, 1.073 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (5.992), μείωση 17,91%.

Στην Αττική καταγράφηκαν 3.714, δηλαδή: 1.420 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (5.134), μείωση 27,66%, 781 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.495), μείωση 17,37%

Κλοπές – Διαρρήξεις

Στην επικράτεια και στην Αττική, επίσης σημαντικά είναι τα αποτελέσματα, στους δείκτες της κατηγορίας των κλοπών και διαρρήξεων για το 2013 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 74.538 κλοπές– διαρρήξεις, δηλαδή: 22.387 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (96.925), μείωση 23,10%, 13.374 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (87.912), μείωση 15,21%

Στην Αττική καταγράφηκαν 40.456, δηλαδή: 16.396 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (56.852), μείωση 28,84%, 8.329 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (48.785), μείωση 17,07%

Κλοπές Τροχοφόρων

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα και στις κλοπές τροχοφόρων σε επικράτεια και Αττική για το 2013 σε σύγκριση με το 2011 και το 2012, σύμφωνα με την παρακάτω συγκριτική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, στην επικράτεια καταγράφηκαν 28.801 κλοπές τροχοφόρων, δηλαδή: 3.441 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (32.242), μείωση 10,67%, 2.365 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (31.166), μείωση 7,59%

Στην Αττική καταγράφηκαν 17.158, δηλαδή: 2.984 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (20.142), μείωση 14,81%, 1.624 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (18.782), μείωση 8,65%

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για