Πάτρα: Συνεδριάζει στις 4 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Συνεδριάζει στις 4 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Νικολακοπούλου μέσω απευθείας αγοράς σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής «Επέκταση Τριτάκη (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 134/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου για: α) την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος, πλατεία) και β) την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησίας της κας Πηνελόπης Γαλιατσάτου, σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 135/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, ιδιοκτησίας των κ.κ. Παναγιώτη και Ανδριάνας- Μαρίας Μαρσέλη, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 57/10 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθμό 2/05 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 164/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 4. Επανεξέταση ολικής διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων επί της ανωνύμου οδού που οδηγεί στο κοιμητήριο “Αγ. Μάρτυρες” της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (αριθμ. 145/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 5. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της παρόδου Λυκοχωρού (αριθμ. 161/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 6. Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων: α) επί της οδού Σταυράκη Τ.Κ. Θεριανού, Δ.Ε. Βραχναιΐκων και β) επί ανώνυμης αγροτικής οδού (αριθμ. 162/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 7. Κυκλοφοριακά μέτρα επί της οδού προς Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής, Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Πατρέων (αριθμ. 148/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 8. Μονοδρόμηση οδού Προμηθέως στην Καρυά Ελεκίστρας (αριθμ. 149/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 9. Αιτούμενη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος των ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Ανθείας αρ.233 (αριθμ. 146/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 10. Αιτούμενη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) επί της οδού Σμύρνης (αριθμ. 147/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 11. Ακύρωση των υπ’ αριθμό 85/11-3-2014 και 139/17-3-2014 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα περί έγκρισης τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της προβολής του καταστήματος ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – ΤΡΕΛΗ ΡΟΔΙΑ σε υπαίθριο χώρο πεζοδρομίου πλατείας Παντανάσσης (αριθμ. 133/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 12. Έγκριση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων: α) ΚΡΙΘΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, β) ΚΟΡΔΕΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, γ) ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, δ) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (αριθμ. 138/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής) 
 13. Έγκριση θέσης για άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε Ιδιωτικό Χώρο στην περιοχή Βούντενης του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 132/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 14. Έγκριση θέσης για άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε Ιδιωτικό Χώρο στην περιοχή οικισμού Παραλίας – Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου αριθμ. 58 του Δήμου Πατρέων κατόπιν αιτήσεως του Ιωάννη Λαζάρου (αριθμ. 160/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 15. Έγκριση της υπ’ αριθμό 87/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, που αφορά στην έγκριση ισολογισμού, αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και κατάστασης γενικής εκμετάλλευσης οικονομικού έτους 2013 Γ΄ χρήσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Κωνσταντίνος Τρίγγος- Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 (εισηγητής: Νικόλαος Κωστόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Έγκριση της υπ’ αριθμό 59/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, που αφορά στην εναρμόνιση της τροποποίησης της Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών οικονομικού έτους 2014 (εισηγητής: Γρηγόρης Μαρκέτος- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)
 18. Έγκριση της υπ’ αριθμό 14/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας που αφορά στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων- Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης- Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2014 (αριθμ. 286/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 20. Οικονομική ενίσχυση δημοτικού υπαλλήλου Ν. Μπαχρά (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000€ για την έκδοση Λευκώματος Ιστορικών Χαρτών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ιωάννης Γιαλελής- Βοηθός Δημάρχου, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής)
 22. Παροχή βοήθειας για την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος- Αντιδήμαρχος)
 23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.597,68€ για την προμήθεια φυτών για τις εκδηλώσεις του Δημάρχου (εισηγητής: Χαράλαμπος Στανίτσας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 24. Πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων ήτοι: πέντε (5) ατόμων ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρων, δέκα πέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας, δέκα πέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργάτες Δασοπροστασίας και ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα – Τρακτέρ), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο και Δασοπροστασία – Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χαράλαμπος Στανίτσας- Αντιδήμαρχος, Νίκη Ξένου- Αρμόδια Διευθύντρια)
 25. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμό 15/29-2-1-2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους, περιόδου 2013-2014 (εισηγητής: Θεοχάρης Μασσαράς- Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Αλιβιζάτος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 26. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης νέων θέσεων περιπτέρων σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 27. Έγκριση της υπ’ αριθμό 17/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σεραζανέτ σε διάφορα σημεία της πόλης», προϋπολογισμού 150.000€ (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 28. Έγκριση της υπ’ αριθμό 9/2014 μελέτης του έργου «Βελτίωση – Αντικατάσταση Υδραυλάκων Άρδευσης» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 100.000€ (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 29. Παραλαβή της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 30. Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων τριών (3) ακινήτων για τη στέγαση του 46ου, 13ου και 55ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας- Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Αλιβιζάτος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 31. Έγκριση του Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού δαπάνης 134.784,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 32. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμό 705/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: Ιωάννης Δημαράς- Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Ι. ΜΕΪΝΤΑΝΗ»)
 33. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: Ιωάννης Δημαράς- Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Ι. ΜΕΪΝΤΑΝΗ»)
 34. Έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της οδού Οιτύλου» της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων, αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών Καπόπουλος Χριστόφορος, Βανδώρος Κωνσταντίνος (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντηρήσεις αυλείων χώρων σχολικών μονάδων» (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Ηρώων Πολυτεχνείου», αναδόχου Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – Συντήρηση οδών Δ.Δ. Μοίρα – Σούλι – Ελεκίστρα», αναδόχου Κ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε. (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και πρακτικού περί αποζημίωσης αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων 2009», αναδόχου Γρηγορίου Σπυρόπουλου (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιοι Διευθυντές)
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (αρχική σύμβαση) και πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (1η συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Β φάση Δήμου Μεσσάτιδος», αναδόχου ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 41. Εξέταση της υπ’ αριθμό 67421/Ε1861/6-5-2014 ένστασης του κ. Κοντορίνη Παλαιολόγου κατά του υπ’ αριθμό Ε1389/51795/7-4-2014 εγγράφου της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 42. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στο Δ.Σ. Σκαγιοπουλείου Ορφανοτροφείου Πατρών (εισηγητής: Χαράλαμπος Στανίτσας- Αντιδήμαρχος, Νίκη Ξένου- Αρμόδια Διευθύντρια)
 43. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της ΚΤΑΔΑ – Αναπτυξιακής Α.Ε. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 44. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμό 589/30-10-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου της οδού Μέτωνος, μεταξύ των Ο.Τ.1225 και 1225Β στην περιοχή «Ψαροφάϊ», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας Διονυσίου Αραβαντινού και Ιωάννη Λαϊνιώτη (αριθμ. 163/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Καραντζιάς- Αρμόδιος Διευθυντής)
 45. Απόφαση της Κυβέρνησης για την «αξιολόγηση» των δημοτικών υπαλλήλων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 46. Έγγραφο Δημοτικών Συμβούλων, για συζήτηση του θέματος: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης περιοχής, πρώην εργοστασίου Πειραϊκής – Πατραϊκής» (εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1ε του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου)
 47. Έγγραφο Δημοτικών Συμβούλων, για συζήτηση του θέματος: «Θαλάσσιο Μέτωπο – Διέλευση σιδηροδρόμου από το παραλιακό πρόσωπο της πόλης» (εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1ε του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου)
 48. Επιστροφή ποσού 715,40€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (ΓΙΑΜΙΝΙ ΓΚΟΛΑΜΡΕΖΑ ΑΜΙΝΑΛΡΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 49. Επιστροφή ποσού 953,97€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 50. Επιστροφή ποσού 120€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (Γιαννόπουλος Γενναίος) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 51. Επιστροφή ποσού 4.594,87€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (Αναγνωστόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
 52. Διαγραφή οφειλής ποσού 53,92€ (Νέζης Μελέτιος) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Ευσταθία Πετσίνη- Αρμόδια Διευθύντρια)
 53. Διαγραφή οφειλής ποσού 157,03€ (Παπαδόπουλος Δημήτριος) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Ευσταθία Πετσίνη- Αρμόδια Διευθύντρια)

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για