Τέλος η γραφειοκρατία για ληξιαρχεία και δημοτολόγια-Αυθημερόν από τα ΚΕΠ θα παίρνουν οι πολίτες τα πιστοποιητικά…

Σε μία ρύθμιση που θα διευκολύνει αρκετά την συναλλαγή των πολιτών με το Δημόσιο, και συγκεκριμένα με τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια της χώρας, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον Γιάννη Μιχελάκη, θα δημιουργηθούν το Εθνικό Ληξιαρχείο και το Εθνικό Δημοτολόγιο, τα οποία θα αποτελούν μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έτσι, θα είναι δυνατό όποιος το επιθυμεί να παραλαμβάνει αυθημερόν από οποιοδήποτε ΚΕΠ δημόσια έγγραφα, όπως είναι:

    • το Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας,
    • το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
    • το Πιστοποιητικό γέννησης,
    • καθώς και οι Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.

 Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και το Δημόσιο αρχίζει να αποκτά μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, μπαίνοντας σε μία πορεία εξσυγχρονισμού.

 Στην απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στις συναλλαγές των πολιτών με τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια της χώρας προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έδωσε εντολή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου με την ενσωμάτωση όλων των δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου.

Παράλληλα ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του Εθνικού Ληξιαρχείου. Το έργο αφορά στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται στα ληξιαρχεία της χώρας.

Οι πολίτες πλέον θα μπορούν με μία επίσκεψη τους στους δήμους ή τα ΚΕΠ να παραλαμβάνουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.

Το έργο Εθνικό Ληξιαρχείο και Εθνικό Δημοτολόγιο θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του Μητρώου Πολιτών σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για