Πάτρα: Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει εις διπλούν εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πατρας, στις 11 και στις 11.30 το πρωί.

«Κύριε/Κυρία Συνάδελφε,

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 το πρωί, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος:

Ανάκληση της με αριθμό 174/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων, έτους 2014, που περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2014 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Διευθυντής- Βασίλειος Μακρυγιώργος)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μιχ. Μπουρδούλης

Σημείωση: Η επείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη, λόγω του επείγοντος του θέματος και καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 11.00 ακριβώς. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. Είναι προφανές ότι η έλλειψη απαρτίας, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσής σας, πέρα από τα εύλογα και απολύτως δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων που προσέρχονται έγκαιρα, θα οδηγήσει σε μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 το πρωί, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως τη συμβασιοποίηση του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνολικού προϋπολογισμού 167.896,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιοι Διευθυντές- Νικόλαος Μωραΐτης, Βασίλειος Μακρυγιώργος)
2. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Διευθυντής- Βασίλειος Μακρυγιώργος)
3. Κατανομή πιστώσεων από ΣΑΤΑ 2014 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος- Αντιδήμαρχος)
4. Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών (έως 2 μήνες) (εισηγητής: Χαράλαμπος Στανίτσας- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Νίκη Ξένου)
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μιχ. Μπουρδούλης

Σημείωση: Η επείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη, λόγω του επείγοντος των θεμάτων και καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 11.30 ακριβώς. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. Είναι προφανές ότι η έλλειψη απαρτίας, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσής σας, πέρα από τα εύλογα και απολύτως δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων που προσέρχονται έγκαιρα, θα οδηγήσει σε μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για