Αίγιο: Νέα εμπορική συνεργασία για το λιμάνι με φορτηγά-πλοία που μεταφέρουν χαλίκι

Αιγιάλεια: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο λιμάνι κατά τους θερινούς μήνες

Εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αιγίου τους θερινούς μήνες, για μία θέση 4 τ.μ., για την πώληση καλαμποκιού-ποπ κορν και ζαχαρωδών προϊόντων (λουκουμάδες), κάτω από το Παλαιό Λιμεναρχείο μπροστά από την μικρή πλατεία της λιμενικής ζώνης, να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 28/05/2014 στην υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Ψαρρών 2, κεντρικό λιμάνι Αιγίου, τηλ.: 26910-21522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με την αίτηση:

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου η οποία θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος:
– δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς,
– είναι φυσικό πρόσωπο,
– είναι άνεργος και δεν συνδέεται ο ίδιος ούτε ο ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

3. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας.

7. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 τουν.3377/2005.

8. Στην περίπτωση που είναι παραγωγός, απαιτείται αντίγραφο δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης ή δήλωση καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για