Πάτρα: Προσλήψεις Τελωνειακών και Εφοριακών

Εντός του Μαρτίου θα ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ, δύο προκηρύξεις, με 480 συνολικά θέσεις για μόνιμο προσωπικό στο υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αφορούν 180 θέσεις τελωνειακών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η δεύτερη αφορά 300 θέσεις ΠΕ Εφοριακών με μεταπτυχιακό.

Όσον αφορά στο αίτημα πρόσληψης 300 μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ (με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών) θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών προς το ΑΣΕΠ, στιεπόμενες ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πρότυπα της προηγούμενης προκήρυξης 1Κ/2013 (Φ.Ε.Κ. 2/Α.Σ.Ε.Π./15-03-2013), ενώ όλοι οι νέοι υπάλληλοι θα διοριστούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και:

– γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου

– πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

– μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή στην Ελεγκτική, ή στη Λογιστική, ή στη Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομίας, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής, ή της Χρηματοοικονομικής.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Ο διαγωνισμός των τελωνειακών υπαλλήλων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το αίτημα μόλις ήδη υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή και αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Μαρτίου, ώστε να πάρει ΦΕΚ και να δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις αφορούν 100 υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Τελωνειακών, 50 κατηγορίας ΤΕ Τελωνειακών και 30 κατηγορίας ΔΕ Τελωνειακών. Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν οι 160 θέσεις, ενώ οι 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ θα προκηρυχθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων από τη ΔΕ στην ΤΕ κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι θέσεις θα κατανεμηθούν στην κεντρική υπηρεσία της Αττικής, αλλά και στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τον Εβρο, το Κιλκίς, την Καβάλα, τον Βόλο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο κλπ.

Για τους υποψήφιους της Πανεπιστημιακής κατηγορίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομικής, ή νομικής κατεύθυνσης), ενώ άγνωστο παραμένει αν ζητηθεί και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ορισμένες από τις θέσεις.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ Τελωνειακών θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Τμημάτων της «Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των ΤΕΙ, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ για τους ΔΕ Εφοριακούς χρειάζεται δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Α ή Β” κύκλου ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου.

 

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για