Έρχονται μεταθέσεις-εξπρές στους δήμους

Πάτρα: Συνεδριάζει στις 13 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδριακό κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι) την 13η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΤΙΤΣΑΣ- ΣΕΛΛΩΝ – ΑΡΓΥΡΩΝ – Α. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ», κατακύρωση δημοπρασίας και πρόσκληση για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (εισηγητής: Βασίλης Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του έργου με τίτλο : «Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης γεωπληροφοριακών δεδομένων για την παροχή νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Πατρέων» που εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού δαπάνης 412.950,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 23 % 335.731,70€, με αριθμό διακήρυξης: 21/5-12-2012) (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας – Αντ/ρχος, Ευστ. Πετσίνη – Αρμ. Δ/ντρια).

Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με αλλαγή των όρων της μελέτης ως προς το ύψος της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης ανά όχημα, του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αντεμπλοκής για οχήματα του Δήμου Πατρέων (ABS), προϋπολογισμού 73.726,20€ (εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).

α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια θέρμης ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος & ψυχρού ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την Μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00€ (συμπ. ΦΠΑ) & β) ψήφιση πίστωσης ποσού 53.800,00€ (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
Ψήφιση πιστώσεως ποσού 33.982,00€ για την αποζημίωση τμήματος της προβλεπόμενης οδού Καλαβρύτων και Σαμοθράκης μεταξύ των Ο.Τ. 1208, 1211α και Ο.Τ. /Κ.Φ. 1684α, ιδιοκτησίας κας Βασιλικής Γκέκα στην περιοχή «Ψαροφάι» (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης –Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

Ψήφιση πίστωσης: α) ποσού 1.800,00€ για την προμήθεια έξι (6) συσκευών Τηλεομοιοτυπίας (fax) (πέντε συσκευές για το ΚΕΠ, μία συσκευή για το Ληξιαρχείο) και β) ποσού 2.000,00€ για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων (εισηγητής: Μαρία Ανδρικοπούλου Ρούβαλη – Αντ/ρχος, Ευτ. Παπαδοπούλου, Νίκη Ξένου & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.583,00€ για την μεταφορά κοντέινερ α) από τη Μεσσάτιδα στη Παραλία β) από την Ξερόλακα στο χώρο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού και γ) την μεταφορά και ανύψωση μηχανήματος J.C.B. (εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).

Ψήφιση πίστωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) για το έργο «Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, τελετών, δεξιώσεων και λοιπών διοργανώσεων του Δήμου» (εισηγητής: Χαράλαμπος Στανίτσας – Αντ/ρχος).

Ψήφιση πίστωσης ποσού 504.000€ για πληρωμή λογαριασμού του έργου «Υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτροδότησης περιοχών Βλατερού –Δασυλλίου-Καβουκάκι-Γούβας» (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 251,45€ για πληρωμή συνδρομών στα προγράμματα ΚΕΝΑΚ, MICROSTATION, FESPA και ADAPT-AUTO FINE (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ψήφιση πίστωσης ποσού 386.000€ για πληρωμή λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού-Δασυλλίου-Καβουκάκι-Γούβας (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθ. 41/2014 Απόφασης του Εφετείου Πατρών (υπόθεση Αχιλλέα Πολίτου) (εισηγητής:Φαίδων Κουλούρης).

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για