Ο Γιάννης Στουρνάρας νέος Διοικητής της Τραπέζας της Ελλάδος

Γιάννης Στουρνάρας: Εργαλείο ρευστότητας η τιτλοποίηση δανείων

Τρόπο ορθολογικής χρήσης της τιτλοποίησης δανείων, αναζητά η ΕΚΤ ως εργαλείο διευκόλυνσης της πρόσβασης κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δανεισμό.

Στο «εργαλείο τιτλοποίησης των δανείων» αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή από κοινού με έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος στο οποίο αναφέρεται ότι το ΔΣ της ΕΚΤ εξετάζει τα περιθώρια παροχής ρευστότητας προς τις τράπεζες έναντι τιτλοποιημένων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως ωστόσο σπεύδει να επισημάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, «η εφαρμογή τέτοιων μέτρων παρακωλύεται από το γεγονός ότι οι αγορές τιτλοποιημένων δανείων παρουσιάζουν δυσλειτουργίες» και γι΄ αυτό κρίνεται απαραίτητο να καταρτιστεί ικανοποιητικότερο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου η απόκτηση, σε μεγάλη κλίμακα, προϊόντων τιτλοποίησης από το Ευρωσύστημα να καταστεί ευχερέστερη.

Και τα δύο έγγραφα διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μίμης Ανδρουλάκης για τα μέτρα μη συμβατικής ρευστότητας.

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, την τρέχουσα περίοδο αναζητούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τρόποι αναθέρμανσης οικονομιών, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε δανεισμό κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τρόποι απεξάρτησης των επιχειρήσεων από το παραδοσιακό κανάλι του τραπεζικού δανεισμού. Μάλιστα τα θέματα αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα τόσο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και Διεθνών Οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ.

«Ένα από τα εργαλεία για τα οποία αναζητείται ο τρόπος ορθολογικής χρήσης του μετά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση είναι αυτό της τιτλοποίησης δανείων» αναφέρει ο κ. Στουρνάρας και σημειώνει ότι «στόχος είναι η χρήση πλέον αυτού του εργαλείου από τις τράπεζες όχι μόνο ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας σε αυτές μέσω της ΕΚΤ αλλά και ως μοχλός αναχρηματοδότησης νέων δανείων μέσω των εσόδων που ο μηχανισμός των τιτλοποιήσεων μπορεί να προσφέρει στις τράπεζες».

Ο κ. Στουρνάρας τονίζει, πάντως, πως και άλλα εργαλεία είναι αυτά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά και τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα των ΜμΕ. Ως τέτοια αναφέρει τη διαμόρφωση ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου για την προσέλκυση απευθείας ιδιωτικών τοποθετήσεων επενδυτών σε ΜμΕ (private placements), την άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες μέσω έκδοσης καλυμμένων ομολογιών (covered bonds) με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων και την παροχή νέων δανείων καθώς και τη σταδιακή εξάλειψη της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης της χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανεισμού έναντι του κόστους προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων από τις αγορές.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι τον Απρίλιο του 2014 ο πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι το ΔΣ της ΕΚΤ δεσμεύεται ομόφωνα να εξετάσει τη χρήση των διαθέσιμων μη συμβατικών εργαλείων νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με παρατεταμένη χρονική περίοδο χαμηλού πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΕΚΤ, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω μείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, συζήτησε και τα εξής μη συμβατικά μέτρα:

• Επέκταση της παροχής ρευστότητας έναντι σταθερού επιτοκίου και με πλήρη κατανομή

• Ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων

• Κατάργηση των πράξεων απορρόφησης της ρευστότητας που συνδέονται με το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων

• Διενέργεια πράξεων αναχρηματοδότησης με μεγάλη διάρκεια, που ενδεχομένως να στοχεύουν τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιπλέον, το ΔΣ εξετάζει τα περιθώρια παροχής ρευστότητας προς τις τράπεζες έναντι τιτλοποιημένων δανείων, συμπεριλαμβανομένων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί, επισημάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι «η εφαρμογή τέτοιων μέτρων παρακωλύεται από το γεγονός ότι οι αγορές τιτλοποιημένων δανείων παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών των αγορών κρίνεται απαραίτητη η συμβολή και άλλων αρχών πχ να καταρτισθεί ικανοποιητικότερο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου η απόκτηση, σε μεγάλη κλίμακα, προϊόντων τιτλοποίησης από το Ευρωσύστημα να καταστεί ευχερέστερη».

Τέλος, όσον αφορά τα χρεόγραφα που χρησιμοποιούνται ως ασφάλειες για τη λήψη χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, το πλαίσιο ενεχύρου (που καθορίζεται από το Ευρωσύστημα) συσχετίζει την παρακράτηση με την πιστοληπτική διαβάθμιση και τις συνθήκες της αγοράς. Η βελτίωση των δύο αυτών παραγόντων θα συμβάλλει στη μείωση της παρακράτησης και ενδεχομένως θα συντελέσει στην αύξηση της πιστοδοτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αναφέρεται στο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για