Πάτρα: Συνεδρίαζει αύριο το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδριακό κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι) την 9η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης κατά της 1/2014 απόφασης και του αριθ. 1/2014 πρακτικού συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).
 2. Έγκριση ασκηθείσης ανακοπής κατά του από 17/3/2014 Κατασχετηρίου της κ. Όλγας συζ. Νικολάου Τσάμη (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).
 3. Άσκηση έφεσης κατά της 89/2014 απόφασης Ειδικής Διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (υπόθεση κ.κ. Γεωργίας Δελή και Νικολίτσας Νούλη) (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).
 4. Άσκηση μήνυσης του Δήμου Πατρέων κατά άγνωστου δράστη που θανάτωσε σκύλο με αποκεφαλισμό (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).
 5. Έγκριση ανάθεσης & ψήφιση πίστωσης ποσού 627,30€ για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω έντονης καταιγίδας στην Δ.Ε. ΡΙΟΥ στις 16-17/04-2014 (εισηγήτρια: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος – Αντ/ρχος).
 6. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων –αυτοκινήτων για τη συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών της πόλης (ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ) (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
 8. Εξέταση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών επί της ένστασης του κ. Ευάγγελου Σακελλαρόπουλου στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό χειμάρρων πρώην Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου – Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της μελέτης διακήρυξης για «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών» και ψήφιση πίστωσης ποσού 29.833,65€ (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου – Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.981,35€ για την εργασία «Κοπή χόρτων – κλαδιών για τη πρόληψη πυρκαγιών στην Δ.Ε. ΡΙΟΥ» (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου – Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.550,80€ για την εργασία «Κοπή χόρτων – κλαδιών για τη πρόληψη πυρκαγιών στα Δ.Δ. Πατρών – Μεσσάτιδας» (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου – Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΑΣ

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για