Πάτρα: 60 κανδηλανάπτες προσλαμβάνονται για τα δυο Δημοτικά Κοιμητήρια

Πάτρα: Την Τρίτη η υποβολή των αιτήσεων για επιλογή κανδηναλαπτών στα Δημοτικά Κοιμητήρια

Μετά την υπ’ αριθμ. 158/17-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι:

Η επιλογή κανδηναλαπτών για ένα  έτος, για τα Δημοτικά Κοιμητήρια, θα γίνει με βάσει την ατομική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων κανδηναλαπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους μαζί με σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων Βότση και Μαιζώνος από 29 Απριλίου  έως και 9 Μαΐου,
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας
  • Κάρτα ανεργίας του αιτούντος ή του/της συζύγου εάν υπάρχει
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αφορά στην οικονομική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (π,χ. βεβαίωση συμμετοχής στην τράπεζα τροφίμων του Δήμου, προστατευόμενου μέλους με αναπηρία κ.λ.π.)

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για